Diabetes tarium kezelése hasáb

Czachesz Erzsébet - Éves Tanulók Írásbeli Szókincsének | PDF

diéta 2. típusú cukorbetegség. a cukorbetegség kezelése

Megjegyezzük, hogy a szófajilag annotált, egyértelműsített korpusz ennél sokkal részletesebb szóf; információkat tartalmaz. Az alkalmazott MSD kódrendszerben lehetőség volta ragozási, képzői ínf mációk tárolására is.

mi a leggyakrabban használt a cukorbetegség kezelésében

A tulaj donneveket nem szerepeltetjük a szótárban, de egy külön tulajdonnévi tárbz tároltuk, így a további kutatásra rendelkezésre állnak. A tulajdonnevekből képze melléknevek viszont megtalálhatóak a szótárban.

Czachesz Erzsébet - 10-16 Éves Tanulók Írásbeli Szókincsének

Elöször abc—rendben adjuk meg a teljes korpusz valamennyi előfordulásra eső összes szavát. Ez a teljes lista lehetővé teszi, hogy az olvasó érdeklődésének megfe- lelően pótlólagos információkhozjuthasson azokban az esetekben, amikor— helyta- ure'kossági okokból — nem teljes egészében közöljük a részmintákat és a szófaji mintákat.

neurodermit és a cukorbetegség kezelésében

Ezután felsoroljuk a teljes anyag leggyakoribb l szavát, majd szófajonkénti listákat közlünk. A teljes korpusz szófaji listáin általában az első gyakorisággal bezárólag szerepeltetjük a szavakat, kivéve, ha az előfordulások Viszonylag alacso— nyabb száma miatt a teljes felsorolást adhatjuk meg.

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára Célok, feladatok

A szótár második részében életkoronke'nti sorrendben közöljük a teljes korpusz— ban követett eljárás szerint a részminták adatait. Először a negyedikesek, majd a ha— todikosok, a nyolcadikasok, végül pedig a tizedik osztályos tanulók fogalmazásai- nak mintájából a leggyakoribb szavakat az első szót közöljük.

Ezután mindegyik életkorban a szófaji gyakoriságokat adjuk meg. Az utolsó részben az diabetes tarium kezelése hasáb összefoglaló táblázatokat találhat, amelyben a teljes minta és az életkoronke'nti re'szminták legfontosabb gyakorisági adatait foglaltuk ossze. Alexin, Z. Rock Island.

kezelésére pyelonephritis diabéteszben

Bakonyi, H. Czachesz Erzsébet — Csirik János : Újságnyelvigyakorisági szótár. Cser János 1 93 9 : A magyar gyermek szókincse. Gyakorisági e's kor-szótár Budapest, Ma- gyar Pedagógiai Társaság.

fahéj, mint a népi szer diabétesz kezelésére

Dale, S. New York, McGraw-Hill. Eldridge, R. Niagara Falls.

receptek a diabetes mellitus kezelése

Forster, K. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 12, — Francis, W. Boston, Houghton Miffin. Füredi Mihály — Kelemen József 1 : A mai magyar nyelv sze'ppro'zai gyakorisági szótá— ra. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Gamble, W. Hall, W. Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum. Harris, T. Newark, International Reading Association. Horn, E. Juhász J — Szőke 1.

Lehet, hogy érdekel