Diabetes and slow heart rate.

Ezt a mechanizmust nevezték repolarizációs rezervnek.

búzadara cukorbetegeknek

Enélkül a diabétesz kezelésére dusupov mechanizmus nélkül az örökletes defektusok vagy a különböző pathofiziológiai állapotokra visszavezethető ioncsatorna remodelling acut myocardium infarctus, szívelégtelenség, diabetes mellitus, etc. Tervezett munkánk egyik fő célja a kamrai repolarizáció — csökkent repolarizációs rezervre visszavezethető diabetes and slow heart rate adaptációs zavarainak vizsgálata diabeteses betegekben a short-term QT-variabilitás, a szívfrekvencia- variabilitás és a cardialis autonom status elemzésének segítségével.

Ennek kapcsán meg kívánjuk vizsgálni diabeteses kutyamodellben a QT-intervallum térbeli inhomogenitásának és időbeli variabilitásának változását in vivo, diabetes and slow heart rate az ennek hátterében fennálló ioncsatorna-szintű változásokat in vitro körülmények között.

További célunk egy olyan akut torsade-modell kifejlesztése, ahol a repolarizációs rezerv gyengítésére éber és altatott kutyában farmakológiai módon, IKs-blokkoló segítségével kerül sor. A felsorolt célok eléréséhez rendelkezésünkre állnak a szükséges vizsgálati módszerek, így egy EKG adatfeldolgozó és jelanalizáló rendszer, valamint a konvencionális mikroelektród és patch-clamp technika.

értekezés - Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Közismert, hogy a diabetes mellitusban szenvedő betegek körében magasabb a kamrai tachyarrhythmiákra visszavezethető hirtelen szívhalál előfordulásának gyakorisága. A jelen kutatási terv segíthet feltárni a diabetes mellitusban fellépő proarrhythmiás mechanismusok elektrofiziológiai hátterét. A kifejlesztendő acut torsade-modell pedig lehetőséget nyújt azoknak a gyógyszereknek a kiszűrésére, amelyek csökkent repolarizációs rezerv mellett potenciálisan veszélyes proarrhythmiás hatással rendelkeznek.

Without such a mechanism because of inheritance or ion channel remodelling in different pathophysiological conditions acute myocardial infarction, heart failure, diabetes mellitus, etc.

a cukorbetegség kezelésében előrelépés

The primary aim of this work is to characterize the adaptive disturbances of ventricular repolarization caused by decreased repolarization reserve in diabetic patients analyzing the short-term QT and heart rate variability and the cardiac autonomic function.

The second purpose is to measure the spatial inhomogeneity and temporal variability of QT-interval in diabetic dogs under in vivo circumstances and to analyze the possible ion channel alterations under in vitro conditions.

In addition, we try to develop an acute torsade-model using IKs-blocker drugs to attenuate the repolarization reserve in conscious and anaesthetized dogs. For the above-mentioned purposes, ECG data processing systems, conventional microelectrode and patch-clamp techniques are available.

cukor szint meres

Increased cardiac mortality due to ventricular arrhythmias has been demonstrated is diabetic patients. This project may help us to explain the electrophysiologic background of proarrhythmic mechanisms in diabetes mellitus.

Furthermore, the acute torsade model can provide an appropriate tool to screen the potentially dangerous drugs with high proarrhythmic activity in case of attenuated repolarization reserve. Diabeteses kutyákban a repolarizációs rezerv az IKs és az Ito áram csökkenése következtében beszűkült.

Hyperthyreosis diabetes

Az elektrofiziológiai eltéréseket az érintett csatornaproteinek elemzése is alátámasztotta. Diabeteses nyulakban az IKs áram hasonló mértékű csökkenését tapasztaltuk.

Acut torsade-modellünkben az IKs áram farmakológiai gátlása fogékonnyá tette a kamrai szívizomzatot az IKr-blokkoló gyógyszerek okozta Torsade de Pointes tachycardia kialakulására. Ezekben az esetekben a QT-szakasz megnövekedett időbeli, beat-to-beat variabilitása QTV — a csökkent repolarizációs rezerv indikátoraként — a proarrhythmiás események jó előrejelzőjének bizonyult.

A QTV cukorbetegekben és szívelégtelenségben egyaránt megemelkedett.

jelek a diabétesz annak kezelése

Szívelégtelenségben igazoltuk, hogy a QTV a kamrai tachycardiák fellépésének erős prediktora. Munkánk eredményei hozzájárulhatnak a diabetes mellitusban fellépő proarrhythmiás mechanismusok elektrofiziológiai hátterének feltárásához.

Acut torsade-modellünk lehetőséget nyújt azoknak a gyógyszereknek a kiszűrésére, amelyek csökkent repolarizációs rezerv mellett potenciálisan veszélyes proarrhythmiás hatással rendelkeznek.

Munkánk során igazolódott, hogy a QT-szakasz időbeli variabilitásának megnövekedése különböző kórállapotokban már korai időszakban jelezheti a kamrai repolarizáció instabilitásának fokozódását.

Repolarization reserve was attenuated by reduction in the density of IKs and Ito currents in diabetic dogs. The analysis of the affected channel proteins supported the observed electrophysiological changes.

The IKs current was decreased by similar extent in diabetic rabbits. In our acute experimental torsade model, the pharmacological blockade of the IKs current made vulnerable the ventricular myocardium for the IKr-blocking agents induced Torsades de Pointes tachycardia.

In these cases the increased temporal beat-to-beat QT variability QTV as an indicator of the decreased repolarization reserve was proven as a good predictor of the subsequent proarrhythmia.

Diabetes and Heart Disease

In patients with diabetes mellitus or congestive heart failure enhanced QTV was observed. QTV was confirmed as a strong predictor of ventricular tachycardias in heart failure. Our acut torsade model can provide an appropriate tool to screen the potentially dangerous drugs with high proarrhythmic activity in case of attenuated repolarization reserve. Furthermore, the enhanced temporal QTV may be an early indicator of the increased instability of cardiac repolarization in different pathophysiological conditions.

Lehet, hogy érdekel