Diabetes németország kezelés költsége, A 2-es típusú cukorbetegség kezelése Németországban

diabetes németország kezelés költsége

Látták: Átírás 1 A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai Dr. Boncz Imre, Pécsi Tudományegyetem, Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék A cukorbetegség népegészségügyi jelentôségét a betegséggel érintett populáció viszonylagos nagysága jelenti.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Cukorbetegség világnapja - november

Hazánkban mintegy félmillió lakos áll kezelés alatt cukorbetegség miatt, azonban a kezelésben nem részesülô további betegek száma is több százezer fô lehet. Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP az elmúlt évben áttekintette a cukorbetegség kezelésére használatos készítmények társadalombiztosítási támogatását. A koncepció üdvözlendô, ugyanakkor azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy nem tûnik többnek az éves költségvetés újraosztásánál és teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a cukorbetegség krónikus jellegébôl adódó hosszú távú szemléletmódot.

Diabetes mellitus has a special public health importance due to the large number of patients.

mi kezelés cukorbetegség journal of diabetes and metabolic disorders indexing

In Hungary approximately a half million patients receive any kind of anti-diabetic treatment, and another houndredthousand people may live without adequate treatment. Author welcomed that effort although emphasized that this new approach is not more than a simple reallocation of the annual budget, and doesn t consider the long term consequences and requirements of diabetes care.

  • A kezdeményezéshez mára ország csatlakozott.
  • Összefoglalás A szerzök áttekintik az intenzív inzulinkezelés elméletének és gyakorlatának történetét Joslin, majd Stolte és mások elveinek megfogalmazódásától napjainkig.
  • 60 perces vércukor érték alacsony
  • A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai - PDF Free Download
  • A 2-es típusú cukorbetegség kezelése Németországban

Ugyanakkor mindez egy érdekes problémára is felhívja a figyelmet, nevezetesen a cukorbetegek tényleges, valós számának meghatározásához kapcsolódó nehézségekre.

A szakirodalom a cukorbetegségnek két fô alaptípusát különbözteti meg. Az adatbázis ugyanakkor nem ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a nem diagnosztizált, illetve nem kezelt cukorbetegségben szenvedô lakosok száma mekkora lehet. A cukorbetegségben pedig a korai felismerés, a még szövôdménymentes állapotban lévô betegek idôben elkezdett kezelése meghatározó jelentôségû.

A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai

Vannak olyan országok, ahol a betegség prevalenciája magasabb, mint hazánkban, pl. Az említett adatok számunkra is jelzés értékûek, mivel a hazai betegszám emelkedését vetítik elôre egyrészt a fel nem ismert betegszámnak, másrészt a nemzetközi trendeknek megfelelô prevalencia növekedése miatt.

A betegség költségei szerteágazóak, felmérésük nehéz a sokféle szövôdmény kezelése és az indirekt költségek miatt. A Diabétesz Atlasz nemzetközi szakmai kiadvány becslése szerint a éves korú cukorbetegek éves kezelési költségei a világon jelenleg meghaladják a milliárd USA-dollárt és re a cukorbetegség kezelésére fordított összeg a világon elérheti a milliárd dollárt.

Ugyanakkor az Egyesült Államokban végzett felmérés szerint egyedül az USA-ban ez a költség mintegy milliárd dollárra tehetô. Azt találták, hogy egy cukorbeteg euró többletköltséget jelent a nem cukorbeteg kontrollhoz képest. Ez önmagában is jelentôs tétel, amelyet a szövôdmények költségei nagyságrenddel emelhetnek meg. Példaként említenénk egy nemzetközi vizsgálatot, melynek során 6 országban Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország mérték fel a cukorbetegség kezelési költségeit és a szövôdmények ellátásának költségeit.

mitől megy le a cukor diabetic foot syndrome

A szövôdmények megelôzésének pl. A legmagasabb költséget jelentô szövôdmények a következôk; az akut szívizom-infarktus, melynek kezelési költsége az 1. Az adatokból ismételten megerôsítik, hogy a cukorbetegség kezelési költségeit a primér diabetes németország kezelés költsége algoritmusokhoz kapcsolódó tételeken túl a szövôdmények ellátási költségei is jelentôsen növelik. Összehasonlításként az USA-ban a diabéteszes láb amputációja dollár között mozog, majd a három éves utókezelés költségei ezer dollár közöttiek, amíg egy hasonló 3 éves periódus alatt a cukorbetegség primér kezelése ezer dollár között alakul.

A következô két táblázat a cukorbetegséghez kapcsolódó vaszkuláris szövôdmények eseti 1.

ekcéma kezelésében diabetes cukorbetegség ételek

SZÁM JÚNIUS 25 3 Látható, hogy a szívinfarktushoz, a sztrókhoz és az amputációhoz kapcsolódó költségek kezelése az elsô évben több tízezer dolláros illetve eurós nagyságrendben mozog, hasonlóan a végstádiumú vesebetegség kezeléséhez, amelyek folyamatosan jelentenek ugyancsak évi több tízezer eurós diabetes németország kezelés költsége. Ennek célja a közpénzek eddiginél hatékonyabb felhasználása mellett, egyidejûleg a betegterheket is lehetôség szerint csökkentô, valamint a kívánatos egészségnyereséget közép- és hosszútávon biztosító ártámogatási rendszer kialakítása volt.

A 2-es típusú diabetes mellitus előnyei

A kitûzött célok tiszteletreméltóak és üdvözlendôk, mind orvos-szakmai, mind egészség-gazdaságtani oldalról. A változások lényegét az alábbiakban foglalhatjuk öszsze röviden. Bizonyos elavult, és terápiás kockázatot jelentô készítmények kikerültek a támogatotti körbôl. A Buformint mintegy beteg szedi, a Glibenclamidot mintegy beteg szedi, de mivel ez utóbbi fokozza a szív-érrendszeri eredetû halálozást, így helyette metformin készítményt javasol az új koncepció.

Más készítmények esetében, mint az Acarbose, amelyet közel en szednek, az indikációs kör került újragondolásra, így a normatív támogatás megszûnése mellett indikációhoz kötött támogatás lépett életbe. Az addig nem támogatott korai analóg inzulinkezelés 50 százalékos támogatást kapott. A premix analóg inzulinok esetén pedig enyhe térítési díjnövekedés várható a korábban kiemelt, indikációhoz kötött támogatás 90 százalékra csökkentésébôl adódóan. Az Eü. A koncepcióban bemutatott számítások ugyanis érezhetôen a támogatási szintek és formák változásából adódó éves költségvetési kihatást tartották elsôdlegesen szem elôtt.

Azonban ahogy arra rámutattunk, a cukorbetegség társadalombiztosítási költségeinek csupán kisebb részét teszi ki az orális antidiabetikumok és inzulinok ártámogatása. A szövôdmények kezelése jóval nagyobb gazdasági terhet jelent, ezért célszerû lett volna a koncepcióban bemutatni azt is, hogy az ártámogatási preferenciák változása egy meghatározott idôtartam pl.

  • Sült halat eszem cukorbetegséggel Diabetes és Gibbd Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni.
  • A zsír előnyei a cukorbetegségben Jul 03, · A 2-es típusú cukorbetegség kezelésének a célja, hogy a vércukorszint, amennyire lehet, megközelítse a normál értéket, amivel megelőzhető a szövődmények kialakulása.
  • Diabétesz második típusú fű kezelés

Ez utóbbiak kétségkívül nem elsôsorban a tárgyévi költségvetés tervezése kapcsán jelennek meg, hanem késôbbi idôszakokat fognak terhelni, melynek gazdasági következményeit egy átfogó egészség-gazdaságtani elemzéssel lehetne szemléltetni.

A terápiás terület komplexitásából adódóan az orális antidiabetikumok hatásosságának megítélése valóban nem egyszerû feladat. Némelyik jól bevált és hosszú ideje használt termékrôl, mint a buformin vagy a glibenclamid, mára kiderült, hogy hatásosságuk nem, vagy nehezen igazolható, másrészt a ma korszerûnek számító készítmények esetében is vannak tisztázatlan kérdések.

Például a jelen koncepcióban magasabb támogatási kategóriába sorolt egyes glitazon hatóanyagú orális készítmények akár 43 százalékkal is növelhetik a hatékony típusú cukorbetegség kezelése kockázatát, illetve 64 százalékkal növelhetik a szív-érrendszeri halálozás kockázatát [12].

A 2-es típusú cukorbetegség kezelése Németországban

Tekintettel arra, hogy a cukorbetegek már eleve nagyobb kockázattal rendelkeznek szív-érrendszeri megbetegedésekre, az Amerikai Gyógyszerhatóság Food and Drug Administration, FDA biztonsági figyelmeztetést tett közzé a glitazon hatóanyagú gyógyszerek szedésére vonatkozóan [13]. Egészségügyi rendszerünk jelenlegi orvoshiánnyal küzdô és elôjegyzésekkel, várólistákkal terhelt idôszakában pedig nem biztos, hogy ez a legmegfelelôbb megközelítés.

Diabétesz Világnap

Magyarországon is készültek elemzések a cukorbetegség szövôdményeinek költségbecslésére, életminôségre vonatkozóan [14, 15, 16, 17, 18]. Ezen költségek hazánkban is meghatározó jelentôségûek, ezért a szövôdmények elôfordulási gyakoriságának sikeres csökkentésével ezen költségtételek is jelentôs mértékben elkerülhetôek lennének. Amennyiben a betegek mindegyike a jelenlegi terápiája helyett acarbose tartalmú gyógyszereket kapna, akkor az jelentôs egészségügyi kiadás megtakarítással járhatna a cukorbetegség szövôdményeinek csökkentése miatt.

Ezen megtakarítás realizálásához viszont a betegeket egy kedvezô ártámogatás révén érdemes lenne motiválni a hatásosabb és nagyobb egészségnyereséget biztosító gyógyszerek használatára. Az acarbose tartalmú gyógyszerek esetében ezen egészség-nyereség a cukorbetegség kardiovaszkuláris szövôdményeinek mérséklését jelenti, melynek gazdasági nyeresége is jelentôs.

journal of diabetes author guidelines cukorbetegség kezelés perm

Természetesen a táblázatban bemutatott költségmegtakarítást az acarbose tartalmú gyógyszerek támogatásának megemelése miatti többletköltség csökkentené. Az említett fiskális szemléletmódot erôsíti a tény, hogy a változások között nem találtunk ajánlásokat a cukorbetegség-kezelés eredményességének diabetes németország kezelés költsége vonatkozóan sem, amire pedig az OECD országok vonatkozásában már nemzetközi ajánlás is létezik [20], másrészt pedig a minôségi indikátorok fejlesztése komoly gyökerekkel rendelkezik hazánkban is [21].

Azonban érdemes lenne a cukorbetegség krónikus jellegéhez igazodóan a hatástanulmányokat jóval hosszabb távra, évre elkészíteni azért, hogy ez ne csupán fiskális nézôpontú, az éves költségvetés egyfajta piaci újrafelosztását tükrözô kezdeményezésnek tûnjön, hanem egy átgondolt, stratégiai perspektívákat felmutató, a társadalom közép-hosszú távú gazdasági teljesítményének figyelembevételén túl a betegek állapotára és életminôségére gyakorolt hatást is szem elôtt tartó intézkedés legyen.

Diabetes klinika Németországban

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnôttkorban. Impact of the population at risk of diabetes on projections of diabetes burden in the United States: an epidemic on the way. American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the US in Diabetes Care.

Ann Intern Med. Ray; William J. Valentine; Kristina Secnik; Alan K. Curr Med Res Opin.

Cost of managing complications resulting from type 2 diabetes mellitus in Canada. Nissen, Kathy Wolski. N Engl J Med. For immediate release. P May 21, [14] Józwiak-Hagymási Kaló.

Cukorbetegség világnapja - november 14.

A cukorbetegség megelôzésének egészség-gazdaságtani szempontjai, [15] Borsos K. Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia, Budapest, július 4. Betegségteher vizsgálat az egészségügyi technológia elemzés egyik eszköze, XIII. Dunántúli Diabetes Hétvége, Tihany március A glargin inzulin Lantus az egészségügyi technológiaelemzés tükrében. Diabetologia Hungarica. Acarbose reduces the risk for myocardial infarction in type 2 diabetic patients: meta-analysis of seven long-term studies.

diabetes kezelés ára németországban 2-es típusú diabétesz kezelésében idősek

Eur Heart J. Selecting indicators for the quality of diabetes care at the health systems level in OECD countries. Int J Qual Health Care. Indikátorrendszer kialakítása az egészségügyi szolgáltatások értékelésére. Orvosi Hetilap. Boncz Imre ban végzett általános orvosként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen ban közgazdasági szakoklevelet szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Világbanki ösztöndíjjal a rotterdami egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol ben Master of Science fokozatot kapott Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Institute for Health Sciences ben Európai Unió szakértô diplomát szerzett a Diabetes németország kezelés költsége Tudományegyetem Természettudományi Karán ben tudományos minôsítést Ph D.

Oktatási területe az egészségügy finanszírozása, egészségbiztosítás, népegészségügy között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozott, kezdetben a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a Nyugat-Dunántúli Egészségügyi Területi Fôosztály vezetôjeként Szombathelyen, majd az OEP Szakmapolitikai és Koordináló Fôosztály fôosztályvezetôje Budapesten.

trophy fekélyek cukorbetegség a népi jogorvoslatok kezelése új módszerek az 1. típusú cukorbetegség kezelésében

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ stratégiai igazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. Egészség-gazdaságtani konferencia Evidenciákon alapuló egészségügyi és egészségbiztosítási reform?

Lehet, hogy érdekel