Országos statisztikai hivatal

Kezdőlap - Népességtudományi Kutatóintézet - Központi Statisztikai Hivatal

országos statisztikai hivatal

Története[ szerkesztés ] A Központi Statisztikai Hivatal felállításának igénye ban merül fel, től Keleti Károly elnökletével kezdte meg hatékony működését a Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi minisztérium szakosztályaként. Az első és második világháború megnehezítette működését, majd a tervgazdaság nagy befolyást gyakorolt a hivatalra, a gazdaságstatisztika túlsúlyát okozva. A rendszerváltás után nem következett be nagy átalakulás.

országos statisztikai hivatal

Történetének kezdetei[ szerkesztés ] Fényes Elek tervbe vette egy országos népszámlálás végrehajtását, amely azonban sajnálatos módon nem valósult gennyes sebek cukorbeteg kezelés népi jogorvoslati, de a hivatal működött a belügyminisztériumon belül, egészen a szabadságharc leveréséig.

Egyéb intézmények[ szerkesztés ] Az ben létesített Osztrák Statisztikai Hivatal kiterjesztette működését Magyarországra, ennek eredményeként a Bach-korszakban két népszámlálásra került sor —ben és E törekvés azonban eredménytelen maradt.

Központi Statisztikai Hivatal

Ennek eredményeképpen Ezt az eseményt tekintik a hivatalos statisztikai szolgálat megszületésének. Az es év a népszámlálás előkészítésével telik, majd ben megvalósult a sikeres végrehajtás. Első igazgatója Keleti Károly lett. A Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium keretein belül öt fővel statisztikai ügyosztályt alakítottak. Ezzel egyidejűleg megalakult az Országos Magyar Statisztikai Tanács is. Az első években meg kellett küzdeni az adatszolgáltatók közönyével, a statisztikai érzék hiányával.

Main navigation - Mobile

Az Ugyanebben az időben kezdődött az áruforgalmi statisztika kialakítása. Keleti Károly bő két évtizedes igazgatósága alatt megvetette a hazai hivatalos statisztika alapjait, és kialakította a hivatal nemzetközi kapcsolatait. A hivatal igazgatójává Jekelfalussy József addigi aligazgatót nevezték ki, aki már Keleti mellett is részt vett a nagyobb munkákban.

 1. A kezelés a cukorbetegség fokhagyma
 2. Kálmán Rita — Gyűjtőköre és gyűjteményei[ szerkesztés ] A több mint ezer dokumentumot őrző könyvtár a magyar statisztikai és demográfiai szakirodalmat teljes körűen, a külföldit száz ország és a nagyobb nemzetközi szervezetek kiadványait válogatva gyűjti.
 3. Központi Statisztikai Hivatal
 4. A felhasznált adatok elsődleges forrásai az Országos Statisztikai Intézet és az Eurostat, illetve a különféle romániai kormányzati és önkormányzati intézményeinek hivatalos és nyilvános vagy adatkérésekkel kikérhető adatai.
 5. Diabetes insipidus diagnosis uptodate

Irányítása alatt a hivatal kiadványai szakszerűbbé váltak. Megindult a Hivatalos Közlemények sorozata, melyben a statisztikai adatok egységes, áttekinthető formában, tudományosan feldolgozva kerültek nyilvánosságra.

Main navigation

A sorozatot az Jekelfalussy nevéhez fűződik a népszámlálási kiadványok, helységnévtárak, évkönyvek összeállítása, szerkesztése, illetve a későbbiekben a magyar statisztikát megreformáló második statisztikai törvény létrehozása. A hivatal Központi Statisztikai Hivatalról szóló Keletit igazgatóvá nevezték ki, szakteendőire független, de fegyelmi tekintetben a minisztériumnak alárendelten működhet.

országos statisztikai hivatal

A hivatal működése 6 országos statisztikai hivatal segítségével, Keleti lakásán indult meg pontos cím: Aldunasor A rendszeressé váló adatszolgáltatás, valamint az európai statisztikai életben való részvétel következtében szükségessé vált az önálló hivatallá tétel. Az európai hivatalokhoz képest nagyobb feladat volt a hazai statisztikai adatszolgáltatás intézményes működtetése, mert hazánkban nem állt rendelkezésre megbízható, feldolgozott anyag, hanem törvényhatóság eredeti anyagát kellett feldolgozni.

Adatszolgáltatók: törvényszékek Adatfelvétel típusa: adatgyűjtés Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma ügycsoportok és iratfajták szerint Adatgyűjtés gyakorisága: havonkénti Adatszolgáltatás beérkezési határideje: a tárgyhónapot követő hónap A táblázatok összesített és ügyszak szerinti bontásban, bírósági szintenként külön-külön, törvényszékekre lebontva tartalmazzák az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyeket; illetve a befejezett és folyamatos ügyek pertartamára vonatkozó kimutatásokat. A tárgyidőszak adatai mellett százalékos összehasonlításban kerülnek feltüntetésre az előző időszakhoz képest bekövetkezett változások.

Szervezeti felépítés[ szerkesztés ] A hatáskör kitágulásával megnőttek a teendők is, ezért ideiglenes osztályok létrehozására volt szükség. A hivatal ben még hat fővel működött, ben pedig már tel, ez alatt az idő alatt a kiadások mértéke is nominál értéken megtízszereződött.

A szervezeti felépítés sokszor átalakult a felügyeleti szerv, a hatáskörök, a vezetés változásával összefüggően, osztályok, majd ügykörök szerint működött a hivatal.

országos statisztikai hivatal

Fontos kiemelni, hogy pl. A Hivatal működése a második világháború alatt[ szerkesztés ] A második világháború idején a hivatali alkalmazottak egy részét katonai szolgálatra hívták, a feladatok átalakultak, ennek következtében ideiglenesen összevont osztályok alakultak és a statisztikai adatgyűjtések is akadoztak.

2. Területi fogalmak

Az akkori elnök, Dobrovits Sándor az óvóhelyről két felmérés megindítását is kezdeményezte. A háború alatt a hivatal központi épülete is megsérült, aminek következtében jelentős adatállomány veszett el, beleértve az adatgyűjtések anyagát. Ennek következtében az állomány nagyarányú cseréje zajlott le, illetve a hivatal célja átalakult: a politikai és gazdasági vezetés információellátása, az Országos Tervhivatal kiszolgálása.

Ennek következményeként előtérbe kerültek a gazdasági jellegű kutatások.

országos statisztikai hivatal

Péter György elnökségének köszönhetően a hivatal meg tudta őrizni viszonylagos stabilitását szervezeti és személyi szempontokból is. Az es években[ szerkesztés ] A gazdaságstatisztika túlsúlya jelentős maradt, ezt jól mutatja, hogy az állomány összesen főjéből a gazdasági hivatali részen, az országos statisztikai hivatal főosztályon és a mezőgazdasági főosztályon dolgozott.

Ennek ellenpontja pl. Az as években[ szerkesztés ] A gazdasági irány háttérbe szorulása figyelhető meg a társadalomkutatások javára, megnőtt az igény az elemzések készítésére, illetve a valós adatokra épülő információ szolgáltatására. Az es években[ szerkesztés ] Teret nyert az informatika illetve a digitális nyilvántartás.

1. Etnokulturális fogalmak

A hivatal működését azonban megnehezítették az es évek végén lezajló országos statisztikai hivatal megvonások. Az as években[ szerkesztés ] A költségvetési megvonások a hivatal működését veszélyeztették.

A hivatali hierarchia tovább nehezítette a hatékony feladatellátást. A főosztályok autonómiája és érdekérvényesítő pozíciója megbénította a lehetséges szerkezeti megújulást, mindez a minőség romlását eredményezte. A rendszerváltástól napjainkig[ szerkesztés ] Közvetlenül a rendszerváltozás után nem történt jelentős szervezeti és működési átalakítás, folytatódott a korábbi gyakorlat, de elindult az új statisztikai törvény előkészítése és a szakmai utánpótlás javulása.

Fontosabb adatok

A es években[ szerkesztés ] től a KSH-ban folyó adatgyűjtések összességükben megfelelnek az Európai Unió normáinak, kielégítik az európai minőségi követelményeket. A módszertani fejlődés felgyorsult, tól elérhetővé vált a kutatószoba, amely kutatási célú hozzáférést biztosít anonimizált mikroadatokhoz, illetve elérhetővé válik a módszertant bemutató metaadatbázis. Vukovich Gabriellát Nyugati oldalán a Mechwart liget terül el. Az eklektikus stílusú épületet Czigler Győző tervezte.

Ugyanakkor a hivatal működésének első negyedszázada alatt kilencszer költözködött, mert önálló épülettel nem rendelkezett.

A palota felépítésére az Erre a célra az akkor már felhagyott Klemm-féle téglavető telkének egy részét jelölték ki. A Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal palotáját az egykori Oszlop utca ma Keleti Károly utca és Tudor utca ma Buday László utca kereszteződésében, októberében kezdték építeni és A főbejárattól széles, világos lépcsőház vezet fel az emeletekre.

A főhomlokzat mögött az első és második emeleten egy-egy tágas tanácstermet, fölöttük a harmadik emeleten nagyméretű munkahelyiséget alakítottak ki.

 • Mishin cukorbetegség kezelése
 • Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár – Wikipédia
 • Szabványok a cukorbetegség kezelésében
 • Kezdőlap - Népességtudományi Kutatóintézet - Központi Statisztikai Hivatal
 • Központi Statisztikai Hivatal – Wikipédia
 • Központi Statisztikai Hivatal - KSH
 • Debrecen hírei, debreceni hírek | Debrecen és Hajdú-Bihar megye hírei - highcarekozmetikuskepzes.hu

A központi épületrészből induló épületszárnyak egy nagy középső udvart zárnak közre, melyre széles, világos, zárt folyosók néznek. A keleti épületszárny földszintjén találhatók a könyvtár termei. A helyiséget magában foglaló palota már a maga korában sem számított korszerű építészeti alkotásnak, de előnyére írják, hogy egyetlen udvarra néző hivatali helyisége sincs.

Lehet, hogy érdekel